Doorbreken vanuit kwetsbaarheid

In de opmaat naar deze Care Summit hebben we op 17 juni jl. een digitale inspiratiebijeenkomst gehouden. Fijn dat een diverse groep deelnemers van de Care Summit hier actief aan heeft kunnen bijdragen. In deze bijeenkomst hebben we vanuit verschillende ‘vensters’ gereflecteerd op het gekozen thema voor de Care Summit: 'Doorbreken vanuit kwetsbaarheid'. Deze vensters waren: 'kennisdeling en samenwerking', 'adaptief leiderschap' en 'veerkracht in de samenleving'. Klik hier voor het verslag van deze bijeenkomst

Omgaan met een groeicrisis...

De coronacrisis was en is een crisis van formaat. Daarachter sluimert al jaren de eigenlijke groeicrisis van de langdurige zorg. Nederland vergrijst, de personeelstekorten in de zorg lopen op, de maatschappij wordt voor veel mensen almaar complexer, problemen stapelen zich op bij dezelfde kwetsbare groepen en de omslag naar preventie komt nog maar mondjesmaat van de grond. Deze maatschappelijke opgaven komen samen in de langdurige zorg. We voeren hierover al jaren het gesprek en er is een overdaad aan toekomstvisies. Maar we weten nog altijd weinig over wat werkt en wanneer, en wat niet. Welke kennis leidt nu echt tot ander gedrag? Hoe tonen we ons adaptief in een groeicrisis? En hoe benutten we daarbij de aanwezige veerkracht in de samenleving? 

Zicht op doorbraken voor de langdurige zorg

Op weg naar de Care Summit op 25 en 26 november 2021 spreken we de ambitie uit om de nieuwe leiderschapsstijlen die we ten tijde van de coronacrisis hebben ontdekt te koesteren. We 'hinkten' en maakten 'stappen', nu willen we de ‘sprong’ naar de doorbraak maken. In november denken, werken en praten we verder over de doorbraken voor de langdurige zorg die nu in beeld zijn gekomen, in dialoog met inspirerende (internationale) sprekers. Doorbraken op het terrein van gezamenlijke kennis en collectief leren. Doorbraken op het terrein van leiderschap in relatie tot angst en onzekerheid. Doorbraken in het bouwen aan onderling vertrouwen dat ons sterker maakt in onvoorspelbare situaties. Doorbraken, tenslotte, die onderstrepen dat langdurige zorg geen kwestie is van ziek zijn en verzorgd worden, maar een kwestie van kwaliteit van leven. En dus van zorgen, wonen, welzijn en werken. Pas als ook over domeinen heen duurzame verbindingen tot stand komen zijn we echt klaar voor de toekomst. 

We sluiten de Care Summit 2021 af met een concreet agenderend statement voor bestuurders, beleidsmakers, gemeenten, financiers, wetenschappers en andere stakeholders in de langdurige zorg. Dit statement kan tevens worden benut om onderwerpen te agenderen die komende jaren beleidsmatige aandacht vragen van het (nieuw te vormen) kabinet. De Care Summit 2021 wordt opnieuw een unieke en inspirerende ervaring! De Care Summit (inclusief overnachting) vindt plaats in Hotel Mooirivier in Dalfsen. De deelnamekosten voor de Care Summit 2021 bedragen  € 1.195,-- , exclusief BTW. 

Via onderstaand formulier kun je je aanmelden. We zien jouw aanmelding graag vóór 15 september tegemoet. Er is een beperkt aantal deelnemersplaatsen waar wij ons aan willen houden. We hanteren een wachtlijst als dit aantal bereikt is.

Inschrijfformulier

We zien er naar uit je tijdens de Care Summit 2021 in Dalfsen te mogen begroeten.

Hartelijke groet,

Jet Bussemaker - Voorzitter Care Summit

Willeke Bakker - Partner Healthcare PwCDe programmacommissie van de Care Summit bestaat uit: Jet Bussemaker (vz), Adriaan Terlouw, Cees van Boven, Conny Helder, Gertrude van den Brink, Henk ten Hulscher, Jet de Ranitz, Martine Koedijk, Mirella Minkman en Willeke Bakker