Inleiders 2014

Voorzitter

Rien Meijerink

Rien Meijerink (1943) studeerde economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Van 1990 tot 1995 was hij werkzaam als secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van 1995 tot 2000 was hij voorzitter van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en van 2000 tot 2005 voorzitter Raad van Bestuur van het Universitair Medisch Centrum in Rotterdam (Erasmus MC). In 2006 was hij voorzitter van de Visitatiecommissie voor de Gerechten.
Momenteel is hij voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg en werkt hij als adviseur bij PBLQ HEC (voormalig Het Expertise Centrum). Daarnaast bekleedt hij diverse nevenfuncties, zoals voorzitter programmacommissie Evaluatie regelgeving van ZonMw, lid klankbordgroep Appelrechtspraak en voorzitter programmacommissie eHealth van ZonMw.

Inleiders

Martin van Rijn

Martin van Rijn is staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport namens de PvdA. Als een van zijn belangrijkste taken voor de komende jaren ziet hij de hervorming van de langdurige zorg.
Daarvoor was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van PGGM, lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Zorgautoriteit, commissaris van de Rijnland Zorggroep, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Espria en Woonzorg Nederland, bestuurslid van de Stichting Steun Alzheimercentrum, en voorzitter van de Groene Zaak (ondernemers voor duurzaamheid).
De heer Van Rijn studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Marc van der Linden

Marc van der Linden is per 1 december 2012 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van Eneco. Hij startte in 1997 bij Eneco als business analist, was productmanager bij Eneco Warmte, directeur van Eneco Energy Projects, directeur van Eneco Installatiebedrijven en directeur van Eneco Wind. Voordat Marc bij Eneco in dienst kwam, werkte hij bij Van Gansewinkel Groep. Marc studeerde economie aan de Universiteit van Tilburg.
Marc is getrouwd en vader van zoon Stijn. In zijn vrije tijd is Marc regelmatig op de racefiets en mountainbike te vinden. Hij houdt ook van skiën en (zaal)voetbal. Drijfveer in zijn werk is een goede relatie met de klanten en zijn eigen mensen. Van groot belang vindt hij de samenwerking met verschillende partners, de klanten van Eneco en verschillende onderdelen van Eneco.

Een transformerende organisatie bouw je rond klanten, nieuwe technologie en je mensen!
We leven in een wereld met nieuwe wetgeving, doorbraken in technologie en belangrijke sociaal-maatschappelijke thema’s. Dit leidt tot nieuw consumentengedrag in het decennium van Power to the People en The Internet of Things. Hoe ga je daarmee om als (zorg) organisatie? De energiesector heeft liberalisering van de markt achter de rug, maar zit nog vol in transitie. In vogelvlucht gaan we door de veranderingen in het energielandschap: wat ging er goed, wat kon beter, welke wakeup calls hebben we gehoord en hoe houd je alle aandacht op de klant?

Ab Klink

Ab Klink is sinds 1 januari 2014 toegetreden tot de Raad van Bestuur van Coöperatie VGZ. Daarvoor was hij enige jaren – sinds 2011 – partner bij adviesbureau Booz & Company met focus op de zorg. Van 2007 tot eind 2010 was hij voor het CDA minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet Balkenende IV. Daarvoor was hij achtereenvolgens ambtenaar op het ministerie van Justitie, directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA en Eerste Kamerlid.
Naast zijn werk voor VGZ is de heer Klink onder meer actief als hoogleraar Zorg, arbeid en politieke sturing aan de VU en lid van de adviesraad van die Technische Krankenkasse Hamburg.
De heer Klink studeerde sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde in de Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden.

Mandy Seymour 

Mandy Seymour has worked in the public sector for the past 30 years initially in Local Government and then more recently in the NHS as Chief Executive in Torbay and Southern Devon Health & Care NHS Trust.
In 2004 Mandy managed the first integrated Health and Social pilot in Torbay, developing a clear vision for improving outcomes. The Torbay model is now being held up nationally and internationally as an exemplar model which Mandy has been instrumental in its development.
Over the last 8 years she has been recognised as an expert in the field understanding how to bring the vision into reality working with both Leaders and front line teams within organisations nationally and internationally on their own respective integration journeys joining up care across acute, primary, community health & social care. This knowledge and experience is now influencing national policy.

Jantine Kriens 

Jantine Kriens is sinds 1 mei 2013 voorzitter van de Directieraad van de VNG. Zij had toen al een lange carrière in het binnenlands bestuur achter de rug. Zo was zij tot aan haar aantreden bij de VNG drie jaar wethouder financiën, organisatie, bestuur en volksgezondheid en tevens locoburgemeester van Rotterdam. In die periode was zij verantwoordelijk voor een ingrijpende reorganisatie van het ambtelijk apparaat en de aansturing van een bezuinigingsoperatie. In diezelfde stad was zij ook de vier jaar daarvóór wethouder en locoburgemeester, en vier jaar raadslid en vicefractievoorzitter van de PvdA.
In de periode tot 2002 was zij werkzaam als beleidsmedewerker bij het ministerie van OCW en opnieuw Rotterdam, en bij de Stichting Welzijn buitenlandse werknemers Amsterdam. Haar loopbaan startte zij als leerkracht.
Jantine studeerde een aantal jaren Nederlandse taal- en letterkunde aan de UvA.

Bart Bots 

Bart Bots is sinds 2005 CEO van Senior Living Group NV (SLG) die een jaar eerder werd opgericht door Waterland Private Equity. SLG is actief in de residentiële ouderenzorg: iedere dag zorgen meer dan 3.500 medewerkers voor ongeveer 5.750 residenten op 49 locaties verspreid over heel België. Sinds maart 2014 vormt SLG onderdeel van Korian, de grootste Europese groep voor ouderenzorg en actief in Frankrijk, Duitsland, Italië en België.
Voordien was de heer Bots betrokken bij het management van Life Sciences investeringen door Rendex Partners en, eerder, KBC Securities. Tot 2000 werkte hij in de farmaceutische marketing bij Organon Teknika International (AKZO Nobel). Voor de aanvang van zijn zakelijke carrière was hij zes jaar actief als tropenarts.
De heer Bots heeft zijn Executive MBA behaald aan de Flanders Business School in Antwerpen en voltooide de Supplementary Business Studies aan de Universiteit Antwerpen. Hij studeerde geneeskunde aan de K.U. Leuven.

Greet Prins 

Sinds 2009 is Greet Prins voorzitter van de Raad van Bestuur van de Stichting Philadelphia Zorg.
Philadelphia is een landelijke organisatie met ruim 7.600 medewerkers, die in en vanuit zo’n 600 (kleinschalige) locaties in het land, ondersteuning bieden aan ruim 7.800 cliënten met een verstandelijke beperking. De ondersteuning varieert van enkele uren begeleiding per week tot dagelijkse intensieve zorg, en van logeeropvang tot dagbesteding en begeleide werkvormen.
Greet Prins heeft ruime bewezen ervaring als manager en directeur, o.a. als directeur Vernieuwing en directeur Cliëntenservice en Communicatie bij het UWV en als CEO van Saatchi & Saatchi Nederland.
Zij is o.a. lid van de Raad van Commissarissen CSU en lid van de Raad van Beheer Cosun (Koninklijke Coöperatie Cosun U.A., holding van o.a. Suikerunie, Aviko, Nedalco), lid Raad van Advies van het CAK en voorzitter bestuur Protestantse Kerk Nederland In 2011 ontving zij de titel Zorgmanager van het Jaar.

Rob Hoogma 

Ruim 3.500 mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige handicap, niet-aangeboren hersenletsel of een aan autisme verwante stoornis maken gebruik van de ondersteuning van Siza. Kinderen, jongeren en volwassenen. De vragen lopen uiteen van ondersteuning thuis tot logeren en 24-uurszorg in een huis van Siza. Van begeleiding en behandeling tot werk in de wijk, op leerwerkplekken en coaching en re-integratie.
Siza investeert veel in technologische toepassingen die de zelfstandigheid van mensen met een handicap bevorderen. Ook zet Siza in op zorginnovatie, organisatie-innovatie zoals ketenzorg, sociale innovatie en maximale participatie. Bij Siza werken zo’n 3.000 medewerkers vanuit ruim 150 locaties verspreid over de provincie Gelderland en Midden-Brabant.
Rob Hoogma is sinds september 2005 voorzitter van de Raad van Bestuur van Siza. Daarnaast is hij onder meer lid van het bestuur van de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) en Healthh Valley.

Wim van der Meeren 

Wim van der Meeren, geboren in 1955, studeerde politicologie en bestuurskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
Hij was van 1980 tot 1986 werkzaam bij de provincie Gelderland als beleidscoördinator en chef volksgezondheid. Daarna was hij algemeen directeur van een verpleeghuis in Doetinchem en van 1992 tot 1998 voorzitter van de directie van het Drechtsteden Ziekenhuis in Dordrecht. Van 1998 tot en met augustus 2009 was hij lid van de Raad van Bestuur van het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg.
Vanaf augustus 2009 is Wim van der Meeren actief als bestuursvoorzitter van CZ.

Rudi Westendorp 

Rudi Westendorp werd opgeleid tot internist in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en specialiseerde zich daarnaast in de intensive care en epidemiologie. Later legde hij zich toe op de geriatrie en gerontologie. Sinds 2000 is hij hoogleraar Ouderengeneeskunde, van 2005 tot 2012 was hij hoofd van de afdeling Geriatrie en Gerontologie van het LUMC. Hij is sinds 2008 directeur van de door hem opgerichte Leyden Academy on Vitality and Ageing, een kennisinstituut dat opleidingen biedt, onderzoek doet en ontwikkelingen initieert op het gebied van vitaliteit en veroudering. Daarnaast is Westendorp sinds 2012 directeur van het programma VITALITY!, onderdeel van de Medical Delta, het samenwerkingsverband van de TU Delft, de universiteit Leiden, het LUMC, de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus MC.
De heer Westendorp is lid geweest van een groot aantal nationale commissies en heeft meer dan 500 peer reviewed publicaties op zijn naam staan. Hij wordt veelvuldig geraadpleegd door televisie en schrijvende pers.

Tineke Abma 

Tineke Abma is hoogleraar Participatie & Diversiteit op de afdeling Metamedica/Medical Humanities en onderzoekleider in het EMGO+ onderzoeksinstituut bij het VU medisch centrum te Amsterdam.
Eerder was zij verbonden aan de afdeling Health, Ethics & Society en het onderzoeksinstituut Caphri van de Maastricht University, en het instituut voor Beleid & Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit te Rotterdam.
Haar onderzoeksgroep richt zich op de veerkracht, participatie en versterking van de cliënt en diens netwerk, en de inclusie van bijzondere groepen cliënten.

Eelco Damen 

Eelco Damen studeerde interdisciplinaire sociale wetenschappen. In de economische crisis van begin jaren ’80 startte hij als vrijwilliger in de geestelijke gezondheidszorg. Hij ontwikkelde vervolgens als professional preventieve en behandelprogramma’s voor plegers van seksueel misbruik en suïcidepreventie. Na diverse managementrollen te hebben vervuld werd hij bestuurder van de RIAGG in Zwolle. Innovatie van de zorgpraktijk loopt als rode draad door zijn werk. In 1997 maakt hij de overstap naar Amsterdam waar hij voorzitter werd van de Raad van Bestuur van IJlanden. Hij wendde een faillissement af en realiseerde een kwaliteitsslag in het woonaanbod naar mensen met een verstandelijke beperking. Hij initieerde de vorming van Cordaan, een care-brede organisatie voor thuiszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en langdurige GGZ. Cordaan heeft Amsterdam als thuisbasis. Kleinschalige zorg vanuit een grootschalige organisatie is de filosofie. In 2007 werd hij verkozen tot Zorgmanager van het Jaar.
Eelco Damen was voorzitter van het bestuur van de SIGRA in Amsterdam (samenwerkingsverband van alle zorgaanbieders) en voorzitter van de NVZD, de vereniging van bestuurders in de zorg.
Op dit moment is hij naast voorzitter Raad van Bestuur Cordaan lid van het bestuur van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn en initieert hij samen met de Universiteit van Amsterdam een onderzoeksinstituut naar Longterm Care.

Wienke Bodewes 

Wienke Bodewes studeerde Stedenbouw aan de Technische Universiteit Delft. Hij startte in 1976 zijn carrière bij de gemeente Rotterdam als achtereenvolgens lid van het Q & Q team, hoofd afdeling Vernieuwbouw bij de Dienst Ruimtelijke Ordening en Stadsvernieuwing en directeur Consult.
Van 1995 tot 2007 was hij werkzaam bij woningcorporatie Ymere, waar hij de ontwikkelingsdochter oprichtte en vormgaf en toetrad tot de Raad van Bestuur.
Sinds 2007 is Wienke algemeen directeur van Amvest, een ontwikkelaar en belegger: toonaangevend in het ontwikkelen en beheren van woningen en woongebieden in Nederland.

Hans van der Noordaa 

Hans van der Noordaa werd per 1 januari 2010 benoemd in de Raad van Bestuur van ING Bank. Hij is verantwoordelijk voor Retail Banking Benelux. Van april 2006 tot juni 2009 was de heer Van der Noordaa lid van de Raad van Bestuur van ING Groep en CEO van de divisies Insurance Europe en Asia/Pacific. De heer Van der Noordaa begon zijn carrière bij ING in 1986.
Hans van der Noordaa behaalde zijn doctoraal Bestuurskunde aan de Universiteit Twente (1986).

Lucien Engelen 

Lucien Engelen (1962) is sinds 2007 werkzaam bij het Radboudumc als hoofd van de acute zorgregio Oost. Hij treedt tevens op als adviseur van de Raad van Bestuur inzake innovaties op het vlak van de betrokkenheid van patiënten en hun mantelzorgers bij hun eigen ziekte, met als doel via onder meer projecten, research en instructie te komen tot een grotere participatie in hun eigen gezondheid(szorg).
Hij is de oprichter en directeur van het Radboud REshape Center, een centrum dat trends in de zorg zet en innovaties beoordeelt op snelle toepasbaarheid in de praktijk.
Lucien bekleedt een aantal nevenfuncties, zoals die van chief imagineer van NICTIZ en de Mayo Clinics en initiatiefnemer van een aantal TedX-programma’s. Ook doceert hij aan de Singularity University (opgericht door Google, Autodesk en Nasa) in Silicon Valley.

Herman Pleij 

Herman Pleij studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 1979 op ‘Het Gilde van de Blauwe Schuit. Literatuur, volksfeest en burgermoraal in de late middeleeuwen’ (herdrukt in 1983 en 2009). Deze studie gaat in het bijzonder over carnavalsteksten en de betekenissen van het tijdelijk vestigen van omgekeerde werelden. Van 1981 tot 2008 was hij hoogleraar in de Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was daar van 1990 tot 1992 decaan van de Faculteit der Letteren. In 1993 werd Herman Pleij onderscheiden door de Belgische regering met de Francqui-leerstoel voor buitenlanders, en in 2000 door de Katholieke Universiteit Brussel met een eredoctoraat. Bij zijn afscheid van de universiteit werd hij koninklijk onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Herman Pleij is vooral geïnteresseerd in volksliteratuur en -cultuur, toneel, de rederijkers, de betekenis van de vroege drukpers, de ontwikkeling van een burgermoraal en van Nederlandse identiteiten in het algemeen.
Herman Pleij maakte in 1991 een zesdelige radio- en tv-serie voor TELEAC onder de titel ‘Sprekend over de middeleeuwen’, waarvan ook een boek gemaakt is onder dezelfde titel. Bij NRC-Academy verschenen twee afzonderlijke cd-boxen met hoorcolleges over de Middeleeuwen (2005) en over de Cultuurgeschiedenis van Nederland (2010). Bij LuisterWijs in Leusden kwam in 2012 een cd-box uit over Erasmus. Werkte ook mee aan de cd-box over de Nederlandse Geschiedenis van het Historisch Nieuwsblad (2010). Hij schrijft tevens in dag- en weekbladen over cultuurhistorische onderwerpen.

Laurens Waling 

Laurens Waling MSc. (30) is een sociaal ondernemende innovator. Hij is partner bij innovatieadviesbureau Alares en o.a. lid van de Raad van Toezicht bij LOC. Laurens is continu bezig met radicale innovatie van de zorg en het sociaal domein, gebruikmakend van de innovatieve mogelijkheden van technologie en nieuw organiseren. Centraal hierbij staat zeggenschap/regie voor het individu. Als trendwatcher adviseert hij zorgaanbieders, gemeenten, zorgverzekeraars en landelijke organisaties over ‘Zorg en gezondheid 3.0’. En als ondernemer ontwikkelt hij platforms en nieuwe concepten om de online regie van o.a. ‘clouderen’ (ouderen die zelf de regie nemen over hun zorgproces via de cloud) mogelijk te maken.

Michiel Wiersema 

Hulpstudent richt zich op de bemiddeling tussen particuliere en zakelijke klanten enerzijds en studenten anderzijds voor voornamelijk huishoudelijke klussen. Door samen te werken met een aantal betrokken franchisenemers kunnen we de formule persoonlijk en lokaal aanbieden. Door het lage, complete uurtarief en aantrekkelijke verloningen voor de studenten in combinatie met flexibiliteit binnen de dienstverlening kunnen wij nú het onderscheid maken in de semi-zorgmarkt. Michiel Wiersema is een van de oprichters en huidige compagnons van Hulpstudent.