Presentaties juni 2015Hervormen
door nieuwe
verbindingen

Zondag 31 mei 2015
15:00-16:45 Ontvangst deelnemers 
17.00-17.30  Opening
Rien Meijerink - Voorzitter
Care Summit 
17:30-18.30  Kim Putters - Directeur Sociaal en
Cultureel Planbureau en hoogleraar
beleid en sturing van de zorg aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam 

Zorgen voor participatie
18.30-22.00  Openingsdiner met Kees van der Burg – Ministerie van VWS
Maandag 1 juni 2015
07.00 - 08.30  Ontbijt 
08.30 - 09.00 Opening
09.00 - 10.00 Farid Tabarki - Oprichter en directeur Studio Zeitgeist
De smeltende piramide
10.00 - 10.30  Koffiepauze
10.30 - 11.30  Albert van Wijk - PG openbaar ministerie
Effectieve handhaving door ketenintegratie 
11.30 - 12.30  Han Noten Voorzitter Transitiecommissie Sociaal Domein
Ervaringen van de Transitiecommissie
12.30 - 13.45  Aperitief en lunch
13:45 - 14:45  Jeroen Olthof - Wethouder Wonen, Jeugd, Zorg en Minimabeleid Zaanstad
Terug naar de bedoeling 
14.45 - 15.45  Kees Erends - Bestuurder
's Heeren Loo

Zion JongstraBestuurder
TSN Thuiszorg

Betere zorg door anders samenwerken 
15.45 - 16.15  Theepauze 
16.15 - 17.15   Ila Kasem - Directievoorzitter Van de Bunt/ partner Vanderkruijs executive search
Het wordt druk in de wijk. Hoe de samenwerking te ordenen en te regisseren? 
17.15 - 18.00 Mark Dijksman - Founder BigData.company
Big Data
18.00 - 18.15 Groepsfoto
19:00 - 23.00  Aperitief, barbecue en discussie met Erno Kleijnenberg - Bestuurder ONVZ 
Norbert Hoogers - Voorzitter directie Zilveren Kruis 
Twee visies op verzekeren van zorg 
 
Dinsdag 2 juni 2015
07.00 - 08.30 Ontbijt 
08.30 - 09.00  Samenvatting en reflectie voorzitter en deelnemers 
09.00 - 10.00  Hetty de With - Bestuurder De Zijlen Touching the community soul in de care
10.00 - 10.30  Koffiepauze
10.30 - 11.30  Anja Schouten - Bestuurder Zorgbalans
De bestuurlijke weerbarstigheid van het loslaten bij nieuwe verbindingen  
11.30 - 12.30  Jan Willem Duyvendak Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen  
De veranderende bereidheid van burgers om mede verantwoordelijk te zijn voor zorg en ondersteuning
12.30 - 13.30  Aperitief en lunch 
13.30 - 14.30  Dik Hermans Bestuurder ViaValley
ICT-doorbraakprojecten in de zorg
14.30 - 15.00  Theepauze 
15.00 - 16.00  Louise Gunning - Universiteitshoogleraar Gezondheid en Maatschappij aan de Universiteit van Amsterdam
Leiderschap in roerige tijden   
16:00 - 16.30  Follow-up acties en afsluiting Care Summit 2015 met vooruitblik naar Care Summit 2016