Voorwoord 2013

Zeer geachte deelnemers aan de Care Summit 2013,

De Care Summit is bedoeld om een verscheidenheid aan kennis, perspectieven en belangen bijeen te brengen en op die wijze, individueel en collectief, maatschappelijk bij te dragen aan de kwaliteit van leven van burgers met een tijdelijke of langdurige ondersteuningsbehoefte.

Niet alleen delen wij dit doel met elkaar, wij erkennen ook dat wij elkaar hard nodig hebben om de langdurige zorg in Nederland voor eenieder toegankelijk en duurzaam betaalbaar te houden.

Wij zijn en voelen ons allen verantwoordelijk – direct of indirect – voor het ondersteunen van mensen die gedurende een korte periode of langdurig niet zonder ondersteuning en zorg kunnen. Evenzeer ligt er de (mede)verantwoordelijkheid om zo mogelijk te voorkómen dat mensen in die positie geraken.

Het kabinet Rutte II is van mening dat verbetering en kostenbesparing tegelijkertijd mogelijk zijn. Met het zorgakkoord hebben overheid en sociale partners in grote lijnen de kaders gesteld van wat mag en wat moet. Nu komt het erop aan de transitie invulling te geven. De wijze waarop wij aan de maatschappelijke vraag van burgers naar zorg en ondersteuning op een duurzame en betaalbare wijze tegemoet kunnen komen, is het centrale vraagstuk dat ons hier samenbrengt. Anders gezegd: hoe halen wij het meeste uit onze mensen en middelen zodat andere mensen het meeste uit hún leven kunnen halen?

Dit verlangt dat wij ons hier openstellen voor de collectieve wijsheid die wij met elkaar bezitten: bestuurders van zorginstellingen, maatschappelijk ondernemers, overheden, zorgverzekeraars en wetenschappers. Innovatie vergt leiderschap en lef: het loslaten van vertrouwde standpunten en wat wij dachten zeker te weten ons opnieuw durven afvragen. Laten wij stevig durven te discussiëren en de kracht en mogelijkheden van nieuwe combinaties exploreren. Door kennis en ervaring te delen, kunnen wij tot creatieve innovaties komen.

Het is zeker dat er veel verandert, maar het belangrijkste verandert niet: de behoefte van mensen aan een zinvol leven en participatie in de maatschappij. Wij zijn hier niet voor onszelf. Graag wens ik u daarbij veel inspiratie en creativiteit om samen innovaties te kunnen realiseren die een duurzaam toegankelijke en betaalbare langdurige zorg in Nederland borgen. Wij willen u zeer hartelijk bedanken voor uw bijdrage aan de Care Summit 2013.

Robbert-Jan Poerstamper
Voorzitter Public Sector PwC