Presentaties Care Summit 2018

Integrated Care in OECD landen
Spreker
Niek Klazinga - Hoogleraar Sociale Geneeskunde (AMC-UvA), Strategic Head Coordinator Health Care Quality Outcome OECD Paris, Lid Kwaliteitsraad Zorginstituut Nederland

Integrated Care
Spreker
André Rouvoet - Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland 

Integrated Care Taskforce ‘Zorg op de Juiste Plek’
Spreker
Olivier Gerrits - Lid Taskforce ‘Zorg op de Juiste Plek’ en directeur Zorginkoop Zilveren Kruis

Privacy en digitalisering
Spreker
Aleid Wolfsen - Voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens 

Artificial Intelligence en (on)afhankelijkheid
Spreker
Max Welling - Hoogleraar Machine Learning (UvA)  

Presentatie toekomstig stadsdeel Feyenoord City ‘Hand in hand voor vitale en gezonde Rotterdammers’
Spreker
Carina van der Beek - Coördinator van de gezondheidsnota Rotterdam Vitale stad 2016-2020 
Johan Wakkie - Adviseur Feyenoord City 

Leven met dementie
Spreker
Anne-Mei The - Hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie (UvA), eigenaar van de Tao of Care en auteur van diverse boeken 

Het nieuwe wonen in de wijk
Spreker
Pi de Bruijn - Founding Partner de Architekten Cie 

Samen wonen in de wijk
Spreker
Tromp Bakker - Expert innovatieve woonvormen
Tom Horn - Wethouder Zorg, Welzijn en Wonen van de Gemeente Haarlemmermeer
Marco Pastors - Programmadirecteur van het Nationaal Programma Kwaliteitssprong Zuid
Toke Tom - Voorzitter Netwerk Directeuren Sociaal Domein en Directeur Sociaal Domein gemeente Utrecht