Inleiders 2013

Voorzitter

Ab Klink

Ab Klink is sinds 2011 partner bij adviesbureau Booz & Company met focus op de zorg. Van 2007 tot 2010 was hij voor het CDA minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet Balkenende IV. Daarvoor was hij achtereenvolgens ambtenaar op het ministerie van Justitie, directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA en Eerste Kamerlid.

Naast zijn werk voor Booz & Company, is de heer Klink onder meer actief als hoogleraar Zorg, arbeid en politieke sturing aan de VU en lid van de raden van toezicht van VitaValley (als voorzitter), Independer, de Stichting Vluchteling en het Rode Kruis-ziekenhuis in Beverwijk.

De heer Klink studeerde sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde in de rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden.

Inleiders

Martin van Rijn

Martin van Rijn is staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport namens de PvdA. Als een van zijn belangrijkste taken voor de komende jaren ziet hij de hervorming van de langdurige zorg.
Daarvoor was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van PGGM, lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Zorgautoriteit, commissaris van de Rijnland Zorggroep, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Espria en Woonzorg Nederland, bestuurslid van de Stichting Steun Alzheimercentrum, en voorzitter van de Groene Zaak (ondernemers voor duurzaamheid).
De heer Van Rijn studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Eric van der Burg

Eric van der Burg is Wethouder van Amsterdam voor onder andere Zorg en Welzijn. Daarvoor was hij fractievoorzitter van de VVD in de Amsterdamse gemeenteraad.
Hij studeerde Rechten aan de VU. Hij is daarna onder andere directeur geweest van verzorgingshuis De Bogt/Westerbeer in Amsterdam en regiodirecteur NoordCentrumZuid bij OsiraGroep.
De heer Van der Burg heeft een passie voor geschiedenis, wat hem ertoe heeft gebracht het initiatief te nemen voor de Historische Canon van Amsterdam.

Steph Feijen

Steph Feijen vormt samen met Ronald Goedmakers de Raad van Bestuur van Vebego International, een familiebedrijf onder meer actief in facility services en personeelsdiensten in de zorg. Het is vooral bekend van dochters Schoonmaakbedrijf Hago, uitzendorganisatie Tènce en zorgbedrijf Assist. Vebego haalde een omzet van bijna 1,1 miljard euro over 2012 en telt 47.000 medewerkers.
De heer Feijen studeerde HEAO commerciële economie en organisatiekunde (OU). Samen met Vebego-collega’s Paul van Breen en Ronald Wilmes schreef hij het boek Ondernemen anders nemen – Maincontracting als nieuw managementinstrument (Business Bibliotheek 2000).

Hans van Noorden

Hans van Noorden is directeur Langdurige Zorg van Coöperatie VGZ (Unive VGZ IZA Trias). In die functie geeft hij leiding aan 230 fte, en is hij – in zeven van de 32 regio’s van Nederland – verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de AWBZ (namens alle zorgverzekeraars). Dit houdt onder andere in het informeren van klanten, de inkoop van langdurige zorg, en het beheer van persoonsgebonden budget.
De non-profit zorgverzekeraar VGZ telt 4,2 miljoen klanten en haalt een jaaromzet van 9,9 miljard euro met ongeveer 2.500 fte aan medewerkers. De VGZ Zorgkantoren zijn goed voor een jaaromzet van 4.760 miljoen euro.
De heer Van Noorden heeft een bedrijfskundige achtergrond.

Guus Schrijvers

Guus Schrijvers is emeritus hoogleraar Public Health aan de Universiteit Utrecht. Hij is gespecialiseerd in innovatie in de thuiszorg en ketenzorg bij chronische patiënten. Hij schreef onder andere het boek Moderne Patiëntenzorg in Nederland (2002). Zijn meest recente boek schreef hij samen met een arts: Het zorgpadenboek (2011), met daarin voorbeelden van goede zorg in Nederlandse ziekenhuizen. Zorgpaden hebben als doel om de zorg volgens de wetenschappelijke inzichten aan te bieden en die rondom de patiënt te organiseren.
Behalve hoogleraar was hij gemeenteraadslid in Utrecht voor de PvdA. In 1996 werd hij mede-oprichter van het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde. Daarbinnen deed hij onderzoek naar innovaties in de zorg.
De heer Schrijvers studeerde economie in Amsterdam, en promoveerde in Maastricht op regionalisatie en financiering van de Engelse, Zweedse en Nederlandse gezondheidszorg.

Loek Winter

Loek Winter is voorzitter van de raad van bestuur van de MC Groep, een ziekenhuisorganisatie die zorg biedt op drie locaties (Dronten, Emmeloord en Lelystad). Daarnaast is hij directeur van de DC Groep, een organisatie van tien zogenoemde Diagnostische Centra die op korte termijn medische onderzoeken kunnen uitvoeren.
Verder heeft hij een aanstelling als hoogleraar Healthcare Entrepreneurship aan de Nyenrode Business Universiteit.
De heer Winter studeerde geneeskunde in Maastricht. Hij promoveerde op het terrein van de radiologie en werkte als radioloog in het Reinier de Graaf-ziekenhuis in Delft en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam.

Hans van Putten

De betrokkenheid van Hans van Putten bij de gehandicaptenzorg is uit nood geboren. Hij kon geen geschikte plek vinden voor zijn verstandelijk beperkte zoon. Hij heeft toen, in 2001, het initiatief genomen voor de oprichting van de naar zijn zoon vernoemde Thomashuizen, waarvan hij nog steeds één van de drijvende krachten is.
De heer Van Putten zette in 2009 zijn visie op de gezondheidszorg uiteen in het boek Hoe zorg ook kan.

Rudi Westendorp 

Rudi Westendorp werd opgeleid tot internist in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en specialiseerde zich daarnaast in de intensive care en epidemiologie. Later legde hij zich toe op de geriatrie en gerontologie. Sinds 2000 is hij hoogleraar Ouderengeneeskunde, van 2005 tot 2012 was hij hoofd van de afdeling Geriatrie en Gerontologie van het LUMC. Hij is sinds 2008 directeur van de door hem opgerichte Leyden Academy on Vitality and Ageing, een kennisinstituut dat opleidingen biedt, onderzoek doet en ontwikkelingen initieert op het gebied van vitaliteit en veroudering. Daarnaast is Westendorp sinds 2012 directeur van het programma VITALITY!, onderdeel van de Medical Delta, het samenwerkingsverband van de TU Delft, de universiteit Leiden, het LUMC, de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus MC.
De heer Westendorp is lid geweest van een groot aantal nationale commissies en heeft meer dan 500 peer reviewed publicaties op zijn naam staan. Hij wordt veelvuldig geraadpleegd door televisie en schrijvende pers.

Gertrude van den Brink

Gertrude van den Brink is lid van de Raad van Bestuur van Middin (voorheen Steinmetz de Compaan), een Zuid-Hollandse zorginstelling voor mensen met een beperking. Daarnaast is zij bestuurslid van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland met communicatie en participatie in haar portefeuille.
Mevrouw Van den Brink betrad de wereld van de zorg als logopedist, doceerde vervolgens aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) verschillende vakken rondom logopedie, en hield zich de laatste periode bezig met de samenwerking tussen de HvA en de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens gaf zij leiding aan de taal- en cultuurafdeling van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT), met daarin vertegenwoordigers van veertig verschillende culturen. Daarna was zij regiodirecteur van Amsterdam Thuiszorg en bestuurder van de NSDSK (kennisorganisatie op het gebied van taal en gehoor).
Naast een studie logopedie volgde zij de eerstegraads lerarenopleiding gezondheidszorg en studeerde zij sociologie.

Sophia de Rooij

Sophia de Rooij is sinds november 2012 hoogleraar Inwendige geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam met als leerstoel geriatrie-ouderengeneeskunde. Onder haar leiding vindt onderzoek plaats naar zorginnovaties met als doel functiebehoud, en naar de negatieve aspecten van veroudering, waaronder delirium, vallen en valgerelateerd letsel, multimorbiditeit, polyfarmacie en functieverlies.
Mevrouw De Rooij is verder internist-ouderengeneeskunde en klinisch geriater in het AMC, coördinator van het regionale ouderenzorgnetwerk ‘Kring Ouderenzorg AMC & partners’, penningmeester van de Nederlandse Internisten Vereniging en voorzitter van de expertgroep van het VMSzorgprogramma ‘de oudere ziekenhuispatiënt’ en lid van de KNMG-stuurgroep passende zorg in de laatste levensfase. Zij geeft onderwijs aan medisch studenten en medisch specialisten en begeleidt vijftien promovendi bij hun onderzoek.

Maarten van Rixtel

Maarten van Rixtel is in maart 2000 als directeur in dienst getreden van Sensire, een zorgorganisatie in Oost-Gelderland. Sinds 2009 is hij bestuurder van Sensire.
Hij is verder de initiator van de organisatievisie Bewogen Bewegen (2008 e.v.), die als doel heeft om de medewerker of het team maximaal in staat te stellen om binnen een kader zelfstandig beslissingen te nemen en zijn of haar tijd maximaal aan de relatie met de klant te besteden. Kleinschalige zorgteams werken dicht bij hun klanten, en de organisatie is omgebouwd om deze teams maximaal te ondersteunen. Deze visie is ook vertaald in een nieuw model voor de medezeggenschap van werknemers en van klanten van Sensire.
De heer Van Rixtel studeerde sociologie aan de Universiteit van Utrecht.

Conny Helder

Conny Helder vormt samen met Ed Berends de Raad van Bestuur van SGE (Stichting Gezondheidscentra Eindhoven). Zij heeft een lange ervaring als (interim) manager binnen de ziekenhuiszorg, zowel in de tweede- als in de derdelijnszorg. Ze heeft hierbij een brede expertise opgebouwd van verandermanagement, innovatie en productiviteitsvragen in de zorg. Drie jaar geleden heeft zij, vanuit interesse voor de transitie de eerstelijnszorg, besloten om over te stappen naar deze sector en heeft zij de leiding van SGE overgenomen.
Conny Helder studeerde politicologie aan de RU Leiden.

Kees van der Burg

Kees van der Burg is sinds augustus 2013 waarnemend directeur-generaal Langdurige Zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Van juni 2011 tot augustus 2013 was hij directeur Langdurige Zorg en daarvoor bij hetzelfde ministerie directeur Maatschappelijke Ondersteuning. Hij is daardoor in staat zijn kennis van maatschappelijke ondersteuning te combineren met die van langdurige zorg. Dit is vooral nu relevant door de overheveling van delen van de AWBZ naar de Wmo.
De heer Van der Burg studeerde bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.