Care Summit 2018: Anders denken over (on)afhankelijkheid


In de afgelopen jaren is de meerdaagse Care Summit, een jaarlijks terugkerende topontmoeting van bestuurders, beleidsmakers, financiers, cliëntorganisaties en wetenschappers, een event geworden dat niet meer weg te denken is binnen de wereld van de langdurige zorg. Dit jaar heeft de Care Summit 2018 van woensdagmiddag 20 tot vrijdagmiddag 22 juni te Rotterdam plaatsgevonden.

Kwaliteit van leven in de turbulente eerste fase van de 21ste eeuw

Vorig jaar stond tijdens onze "Care Summit" de kwaliteit van de zorg centraal. In verschillende delen van de Westerse en Aziatische wereld raken wij er steeds meer van overtuigd dat het medisch model slechts een deeloplossing biedt voor de vragen waarmee ouderen en mensen met een beperking zich geplaatst zien. Dit jaar was de centrale vraag wat kwaliteit van leven in het begin van de komende turbulente twintiger jaren eigenlijk betekent voor mensen met een ondersteuningsbehoefte. Wij leven immers in een instabiele tijd door de ingrijpende en snelle technologische ontwikkelingen en politieke turbulentie op het wereldtoneel. Permanent onderwijs, anders wonen, een snel veranderende arbeidsmarkt, pensionering op een hogere leeftijd met een veranderende sociale zekerheid, zijn op ons allen van invloed en leiden veelal tot toenemende onzekerheid voor zowel jong als oud. De vraag is dan welke sociale en fysieke infrastructuur wij samen moeten realiseren om de kwaliteit van leven in een verder vergrijzende wereld duurzaam te garanderen. Tijdens de Care Summit 2018 is dit vraagstuk langs vier thema's behandeld: Regionalisering bij het opzetten van integrated care, de digitaliserende wereld, leven met dementie en het nieuwe wonen in de wijk. Ook de bezoeken in kleinere groepen aan verschillende locaties die in ConForte-verband mogelijk zijn gemaakt, hebben bijgedragen tot wederom een unieke ervaring!

Alle deelnemers en sprekers danken wij hartelijk voor hun bijdrage aan dit inspirerende event in Rotterdam.

Alexander Rinnooy Kan           Robbert-Jan Poerstamper
Voorzitter Care Summit Voorzitter Public Sector PwC